Enercet Oy on Suomalainen osakeyhtiö, joka kehittää ympäristöhuollon ja kiertotalouden innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja

Ilmaston lämpeneminen on yksi suurimmista maailmanlaajuisista uhkistamme. Äärimmäiset sääilmiöt, napa-alueiden sulaminen ja merenpinnan kohoaminen hankaloittavat jo nyt elämäämme.

Tämä ei koske pelkästään meitä ihmisiä vaan koko ekosysteemiä.