top of page
TOwARDS GREE_edited.png

JÄTTEESTÄ RESURSSIKSI

Tehostamalla keräystä ja lajittelua.

Vaikka jätteen syntymisen ehkäiseminen on ensisijainen tavoite, meidän on myös tehtävä kaikkemme saadaksemme jätemateriaali takaisin arvokkaaksi raaka-aineeksi, sillä jätemäärät kasvavat jatkuvasti. Tarvitsemme uusia tapoja lajitella, kerätä, varastoida ja kierrättää jätettä tehokkaasti, jotta voimme tukea kiertotaloutta.

 

Enercet-jätepuristimet lisäävät merkittävästi jäteastioiden käytön tehokkuutta ja vähentävät samalla jätteiden keräykseen liittyvää kuljetusliikennettä sekä tarvittavaa varastointikapasiteettia. Tämä säästää aikaa, rahaa ja luontoa. 

 

Puristustehokkuus: 45-70 % riippuen jätejakeesta sekä käyttäjästä.

Puristimet on suunniteltu 240L, 360L ja 660L jäteastioille. 

Kitchen compressor
Compressor mechanism
Easy to use

ASUKKAAT

Jokaisen vastuulla on edistää jätehuollon ja kierrätyksen tehostamista. 

Jätehuolto on yhteiskuntien hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeä ala. Merkityksestään huolimatta jäteongelma kasvaa lähes pysäyttämätöntä vauhtia. Jatkuvan kriisin syitä ovat muun muassa väestönkasvu, nopea kaupungistuminen ja muuttuvat kulutustottumukset. Tehokas jätteiden keräys on elintärkeä ensimmäinen vaihe tehokkaalle kierrätykselle. 

Jätteiden lajittelu on ratkaisevan tärkeää kierrätettävän jätteen määrän ja kierrätysmateriaalien laadun lisäämiseksi. Jokaisella meistä on oma roolinsa jätteiden tehokkaassa lajittelussa yksittäisistä kotitalouksista kaupallisiin jätekuormiin.

Enercetin jätepuristin auttaa asukkaita edistämään kiertotaloutta ja helpottaa yhteiskuntaa saavuttamaan haastavat kierrätystavoitteet. 

Lue lisää

image.png

YRITYKSET

70% suurempi hyötysuhde puristamalla muovijäte sen syntypaikalla.

EU on hyväksynyt Euroopan muovistrategian. Siihen sisältyy tuottajavastuu, joka koskee kaikkia yrityksiä, jotka saattavat pakattuja tuotteita EU:n markkinoille ja joiden liikevaihto on vähintään 1 miljoona euroa. Tämä koskee myös etämyyntiä harjoittavia toimijoita, esimerkiksi ulkomaisia verkkoyrityksiä, jotka myyvät pakattuja tuotteita käyttäjille EU:ssa.

Tuottajavastuu tarkoittaa, että yrityksen on lain mukaan huolehdittava tuotteidensa pakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä sekä tiedotettava yrityksille ja kuluttajille pakkausjätteen keräyksestä ja lajittelusta.

 

Enercet tarjoaa yrityksille yksinkertaisen ratkaisun muovipakkausten keräyshaasteisiin. Kompressori lisää 70% jäteastian käyttökapasiteettia muoville ja säästää selkeästi tyhjennyskustannuksissa.

 

Käytettävissä olevat jäteastiakoot: 240L, 360L, 660L.

Lue lisää

KUNNAT

Optimoitu jätteenkeräys on ainoa oikea tapa. 

Tehokkaan, kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen ratkaisun kehittäminen jätteiden keräys- ja kuljetusjärjestelmään on edelleen suuri haaste kunnille.

Reittien optimointimalli parantaa keräyksen tehokkuutta, säästää keräyskustannuksia ja vähentää päästöjä. Useat testitulokset eri puolilla Eurooppaa osoittavat, että reittien optimointi paransi keräystehokkuutta 26,08 %, kun keräyksen täyttymisaste oli vähintään 70%. Lisäksi, optimoinnilla saavutettiin 44,44 % kustannussäästöt ja 17,60 % hiilidioksidipäästövähennys 70% täyttöasteella.

Enercet jätepuristimet lisäävät jäteastioiden käyttötehokkuutta 50% sekajätteen ja 70% muovin osalta. Tämä vähentää huomattavasti tyhjennystiheyttä, mikä säästää kustannuksia ja päästöjä.

Lue lisää

Senior Digital Programmer

MEILLÄ ON VAIN YKSI MAAILMA. PIDETÄÄN SE PUHTAANA.

ENERCET (8).png

Pauliina Pirkola +358 40 153 8174

pauliina@enercet.fi

Ari Meuronen +358 400 287 240

ari@enercet.fi

Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli, Suomi

EN-Funded by the EU-POS.jpg
bottom of page